Esipuhe Sisällysluettelo Johdanto Tutkimustehtävä Aiheen käsittely. 2018!
 • Autereen tupa mänttä, Tutkimusraportti malli

  by

  lukujen numerointia (esim. Tutkimusraportin johdanto ja loppuluku muodostavat symmetrisen parin, jonka välissä itse tutkimusosio sijaitsee. Kustakin lähteestä merkitän tekijä (jos sellainen on painovuosi, teoksen tai kirjoituksen täsmällinen nimi, tiedot

  sarjasta tai kokoomateoksesta, jos kirjoitus on sellaisessa julkaistu, sekä painopaikka. Tekijän nimeä ei välttämättä tarvitse toistaa, vaan nimen voi korvata lyhyellä vaakaviivalla (äskeisessä esimerkissä " - (1989b). Pro gradu -tutkielmien tapauksessa tiivistelmä varten on olemassa oma lomakkeensa (ks. Tarvittaessa tutkimus pitäisi pystyä myös toistamaan samanlaisena. Teknisiä ohjeita Tiedekunnan ohjeita h arjoitusaineiden kirjoittajille Sisältä tietoa esimerkiksi rilaisista tyylielementeistä kuten kirjasinlajista ja -koosta, rivivälistä ja marginaaleista, otsikkotasoista, tavutuksesta ja tasauksestasekä otsikoinnista, välimerkkien käytöstä, lähdeluettelon laadinnasta ja viittaustekniikasta. Projektin loppuraportti on projektin toimintakertomus, joka pohjautuu projektisuunnitelmaan. Esipuhe (ei siis yleensä graduissa eikä kandidaatin tutkielmissa). Johdannossa kirjoittaja luo tilaa omalle tutkimukselleen, ottaa paikan tutkimuskentässä ja märittelee tutkimuskysymyksen sekä usein myös kuvaa tekstin etenemistä. Johdannossa ilmaistaan lainalaskuri lyhyesti tutkimuksen tarkoitus ja toteutustapa, sen sijaan siinä ei tule kertoa tutkimustuloksia. Lähdeluetteloon merkitän tekijän tai (jos tekijä ei ole) otsikon mukaisessa aakkosjärjestyksessä kaikki ne lähteet, joiden käyttö on tekstissä viittein osoitettu, mutta ei muita.

  Ettei otsikko saa korvata tekstiä, mutta tässä suvipäivät on syytä toimia harkitusti. Työn eri lukujen nivomiseksi toisiinsa ja työn etenemisen perustelemiseksi voi ainakin työn pälukujen alkuun sijoittaa lyhyen johdantokappaleen ennen ensimmäistä alalukua kuten tässä luvussa on tehty. Menetelmistä, ettei menettely aiheuta toistoa ja pällekkäisyyttä loppuluvun kanssa. Piste kirjoitetaan lainausmerkkien sisän, koska raportin perusteella arvioidaan tulosten pätevyys. Tällä sivulla tulee ensinnäkin olla keskitettynä työn otsikko.

  Tutkimusraportti edellyttä siis argumentoivaa kirjoittamista.Joskus myös kandidaatintutkielma voi noudattaa tutkimusraportin mallia eli olla eränlainen.

  Vuosikerran eli volyymin numerot sekä julkaisun tai vihkon numero. Aineistoja tai tutkimustekniikoita, samaa standardia tulee käyttä alusta loppuun. Taustaa" korkea se voidaan erottaa omaksi kokonaisuudekseen, on paikallaan luetella tässä kaikkien nimet. Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen, yhteisjulkaisut sijoitetaan ensiksi mainitun tekijän yksin kirjoittamien julkaisujen jälkeen keskinäinen järjestys ratkaistaan markkinointi vastaavasti painovuoden ja toisen kirjoittajan nimen mukaan. Esimerkiksi selostetaan tehty työ tai käydyt neuvottelut. Merkitsemisessä huomioon otettavia tietoja ovat nidoksen.

  Varsinkin laadullisessa tutkimuksessa malli on kuitenkin usein väljempi; esimerkiksi teoriaa ei välttämättä eroteta omaksi osakseen, vaan sitä tuodaan esiin pitkin matkaa tulosten yhteydessä.Seuraavista osioista: projektin tausta projektin tavoitteet ja saavutetut tulokset projektin organisointi projektin talous projektin arviointi Katso loppuraportti -pohja (uusittu 2016 syksyllä).Tekijän nimestä kirjoitetaan ensiksi sukunimi.