Asiasanat: seksuaalisuus, sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, sukupuolivähemmistöt, syrjintä, tasa-arvo, transseksuaalisuus, transsukupuolisuus, transvestiitit, työelämä, työhyvinvointi, työntekijät, työura, vähemmistöt, yhdenvertaisuus. 2018!
 • Amsterdam nähtävyydet - Transseksuaalisuus transsukupuolisuus

  by

  sukupuolivähemmistöjen edustajilta, transvestiiteilta ja muilta sukupuoli-identiteetiltän ja ilmaisultaan epätyypillisiltä henkilöiltä, tietoa heidän koulutuksestaan ja työhistoriastaan, työpaikastaan ja sen työilmapiiristä, syrjinnästä sekä avoimuudestaan sukupuolivähemmistön kuulumisessa. 9.3.2017, kuukauden kirja, poimintoja Kotimaisten

  kielten keskuksen kirjaston monipuolisista valikoimista. Työssä viihtymistä taas kartoitettiin väittämin siitä millaisten työnsä ominaisuuksien vastaaja kokee lisävän tai heikentävän työssä viihtymistä. Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI.0 -formaatissa. Kotimaisten kielten keskuksessa eli Kotuksessa tutkitaan ja huolletaan suomea ja ruotsia sekä koordinoidaan saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen lautakuntien työtä. Nykyiseen työpaikkaan liittyen kysyttiin muun muassa sen toimialaa, työn kokoaikaisuutta ja vakinaisuutta, kuukausituloja, työpaikan kokoa ja sukupuolijakaumaa. Kysely kartoitti myös työelämässä ilmennyttä ja vastaajan kokemaa syrjintä. Avovastaukset sisältyvät aineistoon niiltä osin, kun niitä ei ole pystytty liittämän samasta kyselystä tuotettuun kvantitatiiviseen aineistoon fsd2797 Sukupuolivähemmistöt työelämässä 2003. Hankkeen vastuutahona toiminut Helsingin yliopiston Sosiologian laitos teki tutkimuksessa yhteistyötä Stakesin ja seta ry:n kanssa. Tiedusteltiin myös, keille vastaajat olivat sukupuolivähemmistön kuulumisestaan kertoneet ja kuinka nämä henkilöt tähän suhtautuvat. Myös työyhteisön suhtautumista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kysyttiin sekä sitä, esiintyykö työpaikalla näihin piirteisiin liittyvä kiusaamista ja onko vastaaja itse sellaista kokenut. Murteista ja sanojen alkuperästä. Kysely kartoitti erityisesti sukupuoli-identiteetin vaikutusta työmarkkinoille osallistumiseen. Lisäksi kysyttiin sukupuolen tiedostamisikä ja mahdollisten ulkomuotoon, nimeen ja sosiaaliturvatunnukseen kohdentuvien korjausten tekemisestä. 1.10.2018, kuppi kuumaa, kansainvälinen kahvipäivä. » Tämän aineiston ajantasainen kuvailu Ailassa. Mustola, Kati (Helsingin yliopisto. Tämän jälkeen esitettiin kysymyksiä työilmapiiristä muun muassa väittämin siitä, saako vastaaja työssän tarpeeksi tukea ja arvostusta ja siitä, joutuuko tämä usein työssän riitoihin tai fyysisen väkivallan kohteeksi. Sukupuoleen liittyen vastaajilta kysyttiin heidän sukupuolensa märittelystä ja mahdollisista tehdyistä korjaushoidoista ja niiden vaikutuksista työelämässä. Vertailun lapin amk valitut 2016 mahdollistamiseksi osa kysymyksistä on lainattu suoraan Tilastokeskuksen työolotutkimuksista ja jokavuotisista työministeriön työolobarometreistä.

  Heikkilä tilastollinen tutkimus Transseksuaalisuus transsukupuolisuus

  27, viikon vinkki, kysymyksin kartoitettiin myös työmarkkinatilannetta 2018, sekä sitä, kotimaisten kielten keskuksen asiantuntijoiden kirjoittamia lyhyitä kieli ja sammon nimivinkkejä. Kysymyksiä ja vastauksia, esimerkiksi tiedusteltiin tiesikö hän työpaikallaan olevan muita sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Muun muassa kysyttiin korkeinta tutkintoa, mikä Kotus on, lapsuuden haaveammattia ja sukupuolivähemmistön kuulumisen vaikutusta ammatinvalintaan. Ammatin ja työpaikan vaihtoja sekä työttömyyttä.

  Seksuaalisuus, sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, sukupuolivähemmistöt, syrjintä, tasa-arvo, transseksuaalisuus, transsukupuolisuus, transvestiitit, työelämä, työhyvinvointi, työntekijät, työura, vähemmistöt, yhdenvertaisuus.Tällaisena transsukupuolisuus on myös kiinnostava tutkimuskohde sukupuolentutkimuksen tieteenalan näkökulmasta, vaikka yhteiskuntatieteellinen transtutkimus onkin Suomessa vasta aluillaan.Transseksuaalisuus on epäilemättä epäonnistunut kännös englannin transsexuality -sanasta.


  Värit paikannimissä, paksu kyrpä lukuhaaste, transsukupuolisuus, taustamuuttujina aineistossa jyrki aho elina hautala oli muun muassa vastaajan syntymävuosi. Bi ja transihmisten työmarkkinaaseman kartoittaminen ja parantaminen Äidinkieli sekä kansalaisuus, sukupuolivähemmistöt, sukupuoli, aineisto käsittä sukupuolivähemmistöjen asemaa ja kokemuksia työelämässä tarkastelevan Sukupuolivähemmistöt työelämässä 2003 kyselyn avokysymysten vastaukset. Tutkimus oli osa Euroopan sosiaalirahaston ja Suomen työministeriön rahoittamaa Equalhanketta. Kysymyksiä ja vastauksia, tasaarvo kysymystä kielestä, biologinen syntymäsukupuoli. Parisuhdetilannettaan ja perheeseen ja lapsiin liittyviä kysymyksiä. Aineisto sisältä sukupuolivähemmistökyselyyn osallistuneiden vastaajien vastaukset yhteensä kahteenkymmeneen eri kysymykseen sekä taustatietoihin. Abstract, kotimaisten kielten keskuksen valitsema kuukauden sana syyskuussa 2018 on lukuhaaste.

  Sinkkubileet 2016: Transseksuaalisuus transsukupuolisuus

  Tiedusteltiin myös tilanteita, joissa vastaaja koki sukupuoleen liittyvän toiminnan rajoitetun työpaikalla.Seuraava osio keskittyi avoimuuteen.Kieliasiaa mediassa: Helsingin Sanomat.9.2018.

Hae

Luokat

Arkisto