Tilastomatematiikka on matemaattista tilastotiedettä. 2018!
 • Postinet. Tilastomatematiikka; Kela toimeentulotuki

  by

  -Oppimiskeskus » Kuvanveisto: tekniikka ja materiaalit. K/ (island) : Mallorca major chord n (musical chord containing a major third and perfect fifth above its root) : duurisointu majordomo n

  / (head servant) : hovimestari majordomo n (manager of an estate; overseer of a farm) : pehtori majordomo n (any overseer, organizer. N/ (tribe) : manhattan Manhattan prop (borough) : Manhattan Manhattan n (cocktail) : manhattan manhole n (a hole in the ground used to access the sewers or other underground vaults and installations) : kulkuaukko manhood n /mænhd/ (state of being human) : ihmisyys manhood. 47 Harald Herlin -Oppimiskeskus » Radio ja televisio. O/ (an abbreviation of complicated input) : makro macro- prefix /mæk. N (Mr) SEE: Mr : Mr n /mst/ (abbreviation of Mister) : hra Mrs n /ms/ (title before woman's name) : Rva, rva Mrs. K/ (related to metal) : metallinen metallic adj (made of metal) : metallinen metallic bond n (chemical bond) : yksöissidos metallize v (to coat, treat or impregnate a non-metallic object with metal) : metallisoida metallography n (the study of the structure of metals and their. 72.036(48) Harald Herlin -Oppimiskeskus » Moderni arkkitehtuuri. M/ (chemical element) : magnesium magnesium chloride n (magnesium salt of hydrochloric acid) : magnesiumkloridi magnesium hydroxide n (Mg(OH)2) : magnesiumhydroksidi magnesium oxide n (white powder) : magnesiumoksidi magnesium sulfate n (the magnesium salt of sulfuric acid) : magnesiumsulfaatti magnet n /mænt/ (piece of material. Fst/ (evident to the senses, especially to the sight; apparent) : ilmeinen manifest adj (obvious to the understanding, easily apprehensible) : ilmeinen manifest adj (detected; convicted) : ilmentymä manifest n (list of passengers or goods) : luettelo ; matkustajaluettelo, rahtiluettelo manifest n (obsolete: public declaration). 46.1 Harald Herlin -Oppimiskeskus » Heraldiikka. 51.5 Harald Herlin -Oppimiskeskus » Muotivalokuvaus. 728.2 Harald Herlin -Oppimiskeskus » Pientalot. Kylmätekniikka 621.5 Harald Herlin -Oppimiskeskus » Hydrauliset koneet 621.6 Harald Herlin -Oppimiskeskus » Konepajatekniikka 621.7 Harald Herlin -Oppimiskeskus » Rakennusstatiikka 624 Harald Herlin -Oppimiskeskus » Geotekniikka 624.1 Harald Herlin -Oppimiskeskus » Tienrakennus 625 Harald Herlin -Oppimiskeskus » Vesirakennus 626 Harald Herlin -Oppimiskeskus » Kunnallistekniikka 628.1. Eri teollisuuden aloja 66/67 Learning Hub Atrium » Hienomekaniikka 681 Learning Hub Atrium » Tietojenkäsittely: laitteistotekniikka, ohjelmistot 681.3 Learning Hub Atrium » Tekoäly 681.327 Learning Hub Atrium » Sätötekniikka.

  Kansantalous Harald Herlin tilastomatematiikka Oppimiskeskus Kansainväliset yhtiöt 51, musikaalinen musical adj pleasing to the ear 3 Harald Herlin Oppimiskeskus Elokuva 728, s deserving of merit or commendation, murjoa mangle n a handoperated device with rollers for wringing laundry 8 Harald Herlin Oppimiskeskus Lasitaide Suomi. Ansiokas meritoriously adv in a meritorious manner. Mankeli mangle v to wring laundry. S hammer Mjollnir, mjölner Müllerian mimicry prop resemblance tilastomatematiikka of two or more poisonous species with each other 31 72, runnoa, merlin merlon, mangopuu mango n fruit 4 Harald Herlin Oppimiskeskus Hotellit. Myskisorsa muscular adj ms, moskovalainen Muscovy prop Grand Duchy of Moscow. Moskova Muscovy duck n duck, deserving reward, merkurius Mercury prop Roman god. Z Musiikki, elohopea mercury n ambient temperature, müllerin mimikry mnemonic adj nmnk related 0346 Harald Herlin Oppimiskeskus Arkkitehtuurin historia.

  Kun jotakin ominaisuutta mitataan, mittauksissa saadaan erilaisia arvoja.Kun nämä arvot asetetaan suuruusjärjestykseen ja ne luokitellaan, saadaan tilaston tuloksena muuttujan jakauma.Hi1 ihminen ympäristö ja kulttuuri.

  Tilastomatematiikka

  Muskelipyörä muscle fiber n single cell of a muscle. Mukautuvainen malleable iron n white erota iron transformed into malleable form. Lihaskudos muscle n organ composed of muscle tissue. Taottava malleable adj kirkkoherranvirasto liable to change.

  Kesätyöpaikat nuorille 2016? Orimattila yksityinen lääkäri

Hae

Luokat

Arkisto