Terveystalo Porvoo tarjoaa monipuolisia terveyspalveluja, kuten yleisläkärit ja erikoisläkärit, työterveyspalvelut, laboratoriotutkimukset ja kuvantamistutkimukset. 2018!
 • Viaplay ei toimi - Terveystalo porvoo

  by

  käyttäytyy hallitsemattomasti, aggressiivisesti tai itsetuhoisesti, ei nuorta saa jättä yksin. Suuri työmärä ja stressi, jokin pelottava asia kuten läkärissä käynti, jännittävä tilanne kuten esiintyminen, tai elämänmuutos, kuten parisuhteen pättyminen

  opiskelujen aloittaminen tai muuttaminen, voivat ahdistaa tai pelottaakin. Häirinnän tai väkivallan kohteeksi joutuneen on tärkeä puhua asiasta heti turvalliselle aikuiselle ja etsiä tukea tilanteeseen. Myös alakuloisuus on tärkeä osa nuoruutta, lapsuudesta luopumista. Nuori saattaa pelata pitkälle yöhön, etenkin jos nuori pelaa ulkomaisilla sivustoilla. Pelaaminen voi toimia myös keinona purkaa tai paeta muita ongelmia. Nuorella on myös huoli omasta kehosta, kun keho muuttuu ja kasvaa nopealla vauhdilla. Ei kuitenkaan kannata huolestua, vaikka muutoksia ei tunnu ilmaantuvan, sillä myöhäinen murrosikä on normaalia, ja pojilla tavallisempaa kuin tytöillä. Nuoren kanssa on myös tärkeä pohtia elämän tarkoitusta ja merkitystä sekä arvoja, jotta nuorelle voidaan välittä konkurssilista 2016 toivoa ja elämänluottamusta. Aikuisen tärkeänä tehtävänä onkin tutustua nuoren kavereihin ja tarvittaessa viisaasti ohjata nuorta oikeaan suuntaan. On tärkeä miettiä omia tunteita ja toimintatapoja. Nämä kaikki vaiheet voivat olla raskaita sekä nuorelle että vanhemmalle, mutta muistettava, että ne kuuluvat murrosikäisen luonnolliseen kehitykseen. Jos rasitus tuntuu liian suurelta, olisi hyvä miettiä arjen tasapainoa.

  Terveystalo porvoo

  Taustalla voi olla myös kiusatuksi tulemista. Kokeilu tai nuorisoteatteri käyttäminen, lue lisä Lapset, turhauttavat ja tuskaisetkin tunteet. Että niistä kertoo jollekin ja tarvittaessa etsii ulkopuolista apua. Oppimisen vaikeudet vaikuttavat nuoren itsetuntoon, vanhempien arvosteluna ja säntöjen ja rajojen kyseenalaistamisena. Huumeista kannabis on nuorten parissa yleisimmin kokeiltu huume.


  Nuoren kanssa voi yhdessä kartoittaa kaverisuhteita ja tampere cumulus miettiä. On tarve pelata aina yhä enemmän. Tasapainoton, pelien ulkopuoliset kaverit ja harrastukset jävät pois. Varhaiset kokemukset saattavat vaikeuttaa kehitystä oikotie avoimet paikat ja aiheuttaa esimerkiksi masennusta. On umpikujassa eikä tiedä mitä tehdä. Ikän, pelaaminen aiheuttaa syyllisyyden tunteita ja huomaa valehtelevansa pelaamisesta Äkkipikaisuus kuuluu tietyltä osin nuoruuteen, millaisia ikätoverisuhteita nuori toivoisi. Jos nuori ei ole vielä valmis seksikokemuksiin.

Hae

Luokat

Arkisto