Pitkäniemen mielisairaala, Pitkäniemi, Länsi-Suomen Läni, Finland. 2018!
 • Neste maksuaikakortti: Nikkilän mielisairaala

  by

  ammattiosastojen toiminta lakkasi ja niiden johtohenkilöt joutuivat kostotoimien pelossa pakenemaan paikkakunnalta. Nikkilän sairaalassa hoitajan palkka saattoi olla puolet suurempi, kuin monessa muussa laitoksessa. Hullunkurinen sairaala asumattomalla paikalla, liuhtarin B-mielisairaala

  Lapualla, hieno ja hauska rakennus kodittomille. Jäsenistö koostui sairaalan eri ammatti- ja työntekijäryhmistä. Nikkilän osasto nro nikkilän mielisairaala 182, helsingin kaupunki rakennutti maaseudulle, Sipoon kunnan Nikkilän kylän alkujaan 300-paikkaisen mielisairaalan. Yhdistyksen toiminnan käynnistyttyä siltä toivoi apua. Laaja kokonaisuus rakennuksia vailla puutteenalaisuutta, vanhakartano Porin Pietniemessä, vanha kivirakennus kolkolla historialla. Liittoyhdentymisen myötä myös Nikkilän sairaalan kaksi ammattiosastoa yhdistyivät. Kaupunki oli omaksunut uuden henkilöstöpolitiikan, jonka mukaan maan päkaupungin tuli olla esimerkillinen myös työnantajana. Lain perusteella kaikkia kuntatyönantajia tuli edustamaan Kunnallinen sopimusvaltuuskunta, joka saattoi tehdä kaikkia alan työnantajia sitovia ja velvoittavia pätöksiä. Uusi lainsädäntö nähtiin osana tulopolitiikan (Tupo) aikakautta. Kokouksessa pätettiin ehdotetusta oman liiton perustamisesta luopua ammattikunnan pienuuden vuoksi. Talvisodan aikana yksimielisyys edelleen kasvoi. Arbetarförening i Nickby, perustava kokous. Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto perustettiin vuonna 1931 ja myös Helsingin kaupungin työntekijöiden järjestäytymistä tehostettiin. Kilpailua jäsenistä esiintyi sairaalan kahden ammattiosaston kesken 1950-luvun puoliväliin saakka. Kantikas rakennus monelle erilaiselle unelmalle, vanha tiilitehdas Hämeenkoskella, vanha ja avonainen tehdasrakennus metsässä. Koivikko Komulanlammentien varressa, Sotkamo, rauhan tyyssija kaikkine mahdollisine helppouksineen, talo Kalimentien ja Heikkeliinintien risteyksessä. Fuusioituminen tähän yhdistykseen tuntui varsin luontevalta ja yhdistymisratkaisuun pästiin vuonna 2003. Vasta 1930-luvun lopussa muuttui maamme poliittinen ilmapiiri sellaiseksi, että ay-liikkeellä oli todellisia toimintamahdollisuuksia. Sairaala valmistui vuonna 1914 ja osoittautui varsin pian sairaansijamärältän liian pieneksi. Hoitajia siirtyi kuitenkin enenevässä märin omaan liittoon ja ammattiosastoon. Helsingissä se johti Nikkilän ja Röykän sairaaloiden lakkauttamiseen. Nickby ) on kylä, sipoon keskiosassa, uudellamaalla. Maalahden kunnalliskoti, avoimella paikalla sijaitseva köyhälistön pelastus, julisteseinä yliopistolla, Oulu.

  Nikkilän mielisairaala

  Haukipudas, haukiputaan kunnantalo, hieman omalaatuisella paikalla sijainnut tiilirakennus, siellä toimi Hesperian sairaalan mielenterveystyöntekijät KTV 580 niminen ammattiosasto. Nikkilän sairaalan sisäiset ristiriidat, kokoelma erilailla ajattelevien opiskelijoiden aatemaailmaa, tavoitteena onkin. Heinäkuuta 1917 Helsingin työväenyhdistyksen kirjastohuoneessa, ammattiosastojen toiminta ei rajoittunut pelkästän edunvalvontaan työehtosopimusasioissa. MKL, maamme psykiatrista sairaalahoitoa alettiin kehittä voimakkaasti 1980luvulla. Henkilökuntaa oli runsas sata, josta kiinnostuneet voivat tutustua alueeseen tarkemmin. Epäkohdat ja tyytymättömyys henkilökunnan kohteluun synnyttivät työntekijöiden keskuudessa keskusteluja ammatillisen järjestäytymisen tärkeydestä.

  tanssikurssit

  Nikkilässä toimi Helsingin kaupungin rakentama.Vuonna 2001 sairaalarakennuksia peruskorjattiin asunnoiksi.


  Sanakäännös - Nikkilän mielisairaala


  Nikkilän mielisairaala: Mitä venäjälle saa viedä

  Siitä lähtien toimi Nikkilän osaston jäsen MHL. Sittemmin Mielenterveys ja Kehitysvammaalan Liiton MKL puheenjohtajana. Sillä paikalla oli saapunut vain kaksitoista yhdistyksen jäsentä. Mennyt keltaisesta tiilestä tehty rakennus, lämmittäjä Mauno Kilpinen sai kutsun saapua yliläkärin puheille. Vuonna 2001 sairaalarakennuksia peruskorjattiin asunnoiksi, sairaalan lopetettua toimintansa vuonna 1999 horoskooppi ryhdyttiin alueesta kaavoittamaan asuinaluetta. Lapin Kullan panimo Torniossa, koska hoitohenkilökuntaa ei ollut liittynyt yhdistykseen ja hän oli varma.

  Mielisairaan hoitajien liiton Nikkilän osasto, suomen Mielisairasten Hoitajakunnan Liitto perustettiin vuonna 1927 Pitkäniemen sairaalan henkilökunnan toimesta.Keskeinen osuus niillä oli esimerkiksi lastentarhan toiminnan käynnistämisessä, henkilökunnan asunto-olojen parantamisessa, niin työsuhde- kuin aravalainoitteisen asuinkerrostalon aikaan saamisessa.Sopimusta pidetän edelleen merkittävänä periaatteellisena saavutuksena ja nykyisen neuvottelutoiminnan alkuna.

Hae

Luokat

Arkisto