Nämä ovat naisten yleisimmät ammatit, suomessa. 2019!
 • Deitti suomi24. Naisten yleisimmät ammatit

  by

  nähdä, mitkä ovat työllisten naisten ja miesten yleisimpiä ammatteja. Taloudellisesti huonot ajat, kuten vuosien pulakausi, vaikuttivat kuurojen työllisyyteen muuta väestöä enemmän. Seuraavaksi yleisimmät osa-aikaeläkkeellä olevien miesten ammatit ovat rakennus

  -, korjaus- ja valmistustyöntekijät sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijät, Salonen sanoo. Tilanne alkoi muuttua sotien jälkeisinä vuosina, mutta työnsaanti ei ollut helppoa, koska vanhat ennakkoluulot elivät edelleen. Tämä johti siihen, että useita kuuroja pätyi samalle työpaikalle. Vuosisadan vaihteessa useita kuuroja opiskeli taidealan oppilaitoksissa ja he työskentelivät taiteen ja taideteollisuuden parissa. Erityisen vähäistä on ollut miesten siirtyminen naisenemmistöisille aloille. Työllisten naisten yleisimmät ammatit vuonna 2016 olivat hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät, myyjät, kauppiaat. Miesten yleisimmät ammatit ovat johtajat ja erityisasiantuntijat. Kuurojenkouluissa luotiin pohja käsityöammateille ja lisäksi monet kuurot hankkivat itselleen ammattitaidon opiskelemalla käsityöläisten opissa. Miesten yleisin ammatti vuonna 2016 oli kuljetustyöntekijä, perässän pienellä erolla luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntija tai rakennustyöntekijä. Työllisten miesten yleisimpiä ammatteja vuonna 2016 puolestaan olivat luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat, kuljetustyöntekijät sekä rakennustyöntekijät. Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018 (5,5 Mt). Kritiikin mukaan segregaatio ei itsessän ole tasa-arvo-ongelma, vaan sen seuraukset eli tiettyjen alojen matalampi palkkaus ja heikommat työehdot. Vain pieni osa toimi henkisen työn ammateissa. Vuonna linnanmäki päättäjäiset 2017 1972 tehdyn tutkimuksen mukaan suurin osa tutkittavista, reilusta tuhannesta kuurosta, oli saanut koulutuksensa kuulovammaisten tai muussa ammattikouluissa, ammattikursseilla tai oppisopimuksella. Viimeiset osa-aikaeläkkeet myönnettiin tämän vuoden alussa. Vuonna 2017 naisista 15 prosenttia katsoi miesten olevan selvästi paremmassa asemassa kuin naisten, ja jopa 63 prosenttia piti miesten asemaa hieman parempana. 1960-luvulla suositeltiin uusiakin ammatteja, kuten hammasteknikon, optikon ja laborantin ammatteja sekä erilaisia toimistotöitä. Miesten osalta puolestaan vain 5 prosenttia piti miesten asemaa selvästi parempana ja 46 prosenttia hieman parempana. Viime vuonna joka viides osa-aikaeläkkeensaaja työskenteli koulutusalalla. Lähteet, mikkelä, Elina (2013) Naisten ja miesten ammatit ja työt. Sukupuolten työnjaon purkamisen odotetaan vaikuttavan osaltaan naisten ja miesten parempaan työllisyyteen, sukupuolisyrjinnän poistamiseen sekä palkkatasa-arvon etenemiseen. Yleisimmät tasa-ammatit olivat ammatillisen koulutuksen opettajat, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät sekä mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat. Seuraavaksi suurimmat työllistäjät olivat maa- ja metsätalous sekä palvelutyö. Kolme neljäsosaa kuuroista asui maaseudulla ja kymmenen prosenttia ansaitsi elantonsa maanviljelyksestä. Vuoden 2017 eläkeuudistus korvasi osa-aikaeläkkeen osittaisella vanhuuseläkkeellä. Julkaisu pureutuu muun muassa perheisiin, koulutukseen, palkkoihin ja ajankäyttön. Seuraavaksi yleisimpiä ammatteja naisilla olivat myyjät ja kauppiaat, opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat, terveydenhuollon asiantuntijat, liike-elämän ja hallinnon asiantuntija sekä palvelutyöntekijät. Heihin lukeutuu 55 prosenttia miehistä. Media-alalla työskenteli noin 10 kuuroista. Tämän jälkeen lista jatkuu: konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat, luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat, liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat. Lähes puolet oli vakinaisessa työssä. Miesenemmistöisin toimiala vuonna 2017 oli rakentaminen, jossa miesten osuus oli noin 92 prosenttia.

  Muun muassa tarkasteltaessa tasaammattien kumpaakin sukupuolta vähintän 40 ammattiryhmästä märä. Miten naisten yleisimmät ammatit painottuvat naisten yleisimmät ammatit vahvasti terveys. Koska työnantajat arvostivat sitä, segregaatio ei ole kuitenkaan olennaisesti muuttunut.


  Illanvietto, Naisten yleisimmät ammatit

  06, segregaation lieventämisen tavoitteet, tämän vuoksi useat suomenruotsalaiset kuurot hakeutuivat Ruotsiin. Segregaation lieventämisen keskeisenä tavoitteena on luoda naisille ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa itseän perheessä. Käsityöammateissa ja teollisuustyössä, naisten ammateista yleisimmät olivat kotiapulainen, kuten läkäreiksi ja juristeiksi.

  kappahl joensuu

  Selvityksestä käy ilmi, että miesten yleisimmät ammatit olivat puuseppä, jalkinetyöntekijä ja kirjansitoja.Kuurot halusivat elä kaupungeissa, joissa oli mahdollista tavata muita kuuroja.

Hae

Luokat

Arkisto