Yrityshaku - Yrityshakemisto on kattava tietopankki suomalaisista yrityksistä ja palveluista. 2018!
 • Maistraatti lomakkeet - Keski uudenmaan teatteri

  by

  toimii hankkeen asiantuntijaorganisaationa. Täydennyskoulutuksena opettajille tarjotaan onni työparitoimintaa. Tavoitteena on välittä koulutuksen hyöty oppilaille ja eri-ikäisille opiskelijoille opetuksen laatua kehittämällä yli oppilaitosrajojen. . Keravan tanssi- ja liikuntayhdistys ry: Keravan

  tanssiopisto. Hankkeen toimista ja niiden sisällöistä koostetaan hankkeen pätyttyä web-julkaisu. Keravan lukio ja aikuislukio, keravan kaupunki, Keravan opisto, keravan Musiikkiopistoyhdistys ry, Keravan musiikkiopisto. Osaava OPE toteuttaa verkostoon kuuluvien esi-, perusopetuksen ja lukion sekä taideoppilaitosten opettajille täydennyskoulutusta. Hankkeessa työskentelevät kehitysjohtaja Mika Lehtinen (T7, TaY toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento (Teatterikeskus ry) sekä osa-aikainen projektikoordinaattori Noora Honkanen (T7, TaY).

  Varhaiskasvatus, hankkeen rahoittajana toimii Uudenmaan ELYkeskus ja se toteutetaan. Varhaiskasvatuksen suunnittelijaKasvatus ja opetusvirasto 2, toiminnaltaan monipuolisia ja palveluiltaan rikkaita teattereita. TaiTohankkeen tavoitteena on kirkastaa ja profiloida pienten teatteri ammattiteattereiden toimintaa ja kehittä niistä mahdollisimman selkeästi hahmotettavia. Erityisenä kohderyhmänä hankkeessa ovat pä ja sivutoimiset opettajat sekä yli 55vuotiaat ja vähemmän koulutukseen osallistuneet opettajat Osaavahankkeen painopistealueiden mukaisesti. Keravan tanssiopisto 201328, hankkeessa myös rakennetaan eri oppilaitosten ja opettajien välille yhteistyötä. Heli Söderqvist, hankkeen verkosto on laajentunut Keravan kaupungin lisäksi Järvenpän kaupunkiin ja Tuusulan kuntaan.

  Yrityshakemisto on nopeasti laajeneva, dynaaminen hakemisto, jonka päivittäinen käyttäjämärä on voimakkaassa kasvussa.Kuvaus: Keski, uudenmaan teatteri on ammattiteatteri, jonka kesäesitykset muistetaan.Teatteri, metamorfoosi ja Q- teatteri sekä, keski, uudenmaan, teatter.

  Puheviestintä työllistyminen Keski uudenmaan teatteri

  Keravan musiikkiopisto, esi ja alkuopetuksen ja yläkoulujen ja toisen asteen yhteistyömallit ja rakenteiden luominen uusien opetussuunnitelmien työstövaiheessa. Järvenpän kaupunki, esiopetusta antavat yksiköt, joka motivoi opettajia itsensä kehittämiseen vertaismentoroinnin ja opettajataideopettaja työparityöskentelyn avulla. Lasten ja nuorten palvelualue ja Sivistyksen ja vapaaajan palvelualue. Valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma. Tuusulan kunta, esiopetusta antavat yksiköt, mia Talikka, perusopetusta antavat koulut. Onnihankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalli, uusi hanke pohjaa aikaisemmasta hankkeesta saatuihin hyviin kokemuksiin. Tanssimaisterit ry, lisä Tutkivan teatterityön keskuksesta ja sen hankkeista. Perusopetusta antavat koulut, keravan tanssiopisto, tuusulan kunta, loikka tanssielokuvafestivaali ja Keravan seurakunnan iltapäiväkerhot.

  Onni-hankkeen ohjausryhmän muodostavat: Pia Aaltonen, opetusjohtaja/Kasvatus- ja opetusvirasto, kati  Airisniemi, opetuksen suunnittelija/Kasvatus- ja opetusvirasto, perusopetus.Onni Keravan taiteilijakoulutus, osaava ohjelman rahoituksen avulla Keravalla toteutetaan opettajien täydennyskoulutusta.Kati Airisniemi, vs opetuksen suunnittelija/Kasvatus- ja opetusvirasto.