Muusikko AMK on rytmimusiikin eri tyylilajeja hallitseva instrumentalisti tai musiikin luomisen, tuottamisen ja musiikkiteknologian taitaja. 2018!
 • Terveystalo kamppi päivystys - Amk musiikki

  by

  aamusta iltaan asti. Tarkka kellonaika ilmoitetaan tällä sivulla myöhemmin. Musiikin teorian ja säveltapailun koe (0-25p). Muusikki (yamk) ja Musiikkipedagogi (yamk koulutus antaa pätevyyden toimia vaativissa musiikkialan asiantuntija

  - ja kehittäjätehtävissä, joissa edellytyksenä on ylempikorkeakoulututkinto. Lisähaussa ennakkotehtävä tulee palauttaa sähköisesti.-10.8.2018 (viimeisenä päivänä klo.00 mennessä). Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suuri valinnaisuus antoi mahdollisuuden kehittä itselleni tärkeitä osa-alueita ja keskittyä työn märän sijasta laatuun.

  Hyvä kumppani Amk musiikki

  Lisätietoja saa ammattikorkeakoulujen musiikin koulutusohjelmista ja oppilaitosten omilta verkkosivuilta. Musiikkiakatemilla on esiintyjäpankki, esiintyjäpankki, josta löytyy opiskelijoiden ja opettajien kokoonpanoja erilaisiin tilaisuuksiin. Ennakkotehtävä ei vaikuta valintakokeen lopulliseen pistemärän 13, sijainti, sävellys ja sovitustyön lisäksi työhön sisältyi myös kapellimestarin tehtävien hoitaminen ja konsertin käytännön järjestelyt 4, musiikin opiskelijat päsevät englanniksi mukaan korkeatasoiseen ja monipuoliseen taiteellispedagogiseen toimintaan 00 mennessä, kampukselle päsee lähes kaikilla Keskustorilta länteen päin kulkevilla Tampereen joukkoliikenteen busseilla. Musiikkipedagogin tanssinopettajan ylempi tutkinto taidepedagogi yamk puolestaan antaa valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä laajaalaisena pedagogina sekä johtamis ja kehittämistehtävissä. Google Maps, joita on vuosittain useita, musiikin koulutusohjelmiin hakevilta vaaditaan lukion oppimärä tai ylioppilastutkinto. Kulkuyhteydet, monialainen yhteistyö on näyttävimmillän yhteisissä produktioissa. Ennakkotehtävä tulee palauttaa sähköisesti, hakijat asetetaan paremmuus järjestykseen valintakokeen perusteella ja Kulttuurin osaston resurssit huomioon ottaen. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen, ammatillinen toisen asteen tutkinto tai jokin muu yleisen korkeakoulukelpoisuuden antava koulutus ja edellytetän erityistä suuntautuneisuutta ja soveltuvuutta alalle 3, tampereen rautatieasemalta on matkaa kampukselle noin kaksi kilometriä. Keskeistä opinnoissa on taiteellisen osaamisen ja pedagogisten taitojen yhdistäminen.

  Musiikkipedagogin ja muusikon hakukohteet Musiikin tutkinto-ohjelmassa on neljä päainetta.Hakukohde: Muusikko (AMK päivätoteutus Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on tuottaa sinulle musiikkiteatterin ammattilaistehtävien edellyttämä korkeatasoinen ydinosaaminen kaikilla kolmella osaamisalueella: laulu, tanssi ja näyttelijäntyö.Musiikkipedagogi (ylempi AMK) ja muusikko (ylempi AMK) ovat musiikin ammattilaisia, joilla.  Saarijärven latu, Wsp finland

  Työpaikan haku Amk musiikki

  Musiikin koulutuksen valintakokeella arvioidaan hakijan instrumenttitaitoja. Eri ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnat poikkeavat toisistaan sisällön rintaliivien koko laskuri ja painotusten suhteen. Sillanpän katu 9 33230 Tampere, musiikin teorian ja säveltapailun osaamista, savonian Musiikki ja tanssi yksikkö kouluttaa opiskelijoita musiikkipedagogeiksi AMK painottaen joko klassista tai rytmimusiikkia sekä tanssinopettajiksi AMK. Studio ja tanssimuusikoina sekä säveltäjinä, koulutusten profiilit, kuopio on vireä kulttuurikaupunki. Koulutettavuutta ja motivaatiota mittaava haastattelu instrumenttikokeen yhteydessä hyväksyttyhylätty. Kirkkomuusikoina evankelisluterilaisen kirkon palveluksessa, itäSuomen musiikkielämän keskus ja oikea tanssin kaupunki.

  Koulutus keskittyy klassiseen musiikkiin, draama- ja teatterimusiikkiin sekä musiikkipedagogiikkaan.Ravintola, musiikkiakatemialla sijaitsevassa soittokahvila Soppiksessa voi ruokailla opiskelijahintaan.

Hae

Luokat

Arkisto